DLL bestaat 80 jaar

ROB DEKKER IN HET NHWB-ZONNETJE.

Op zaterdag 25 februari, waarop zoals traditiegetrouw de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden van de NHWB (Noord-Hollandse Wandelsport Bond), was een vrij grote delegatie van het bestuur van onze “Loodjes” aanwezig.
Niet omdat wij zo dol zijn op “vergaderen” maar wel vanwege het feit dat onze geweldige voorzitter, Rob Dekker, daar de zilveren NHWB-Bondsspeld zou ontvangen voor het vele werk wat hij de afgelopen jaren voor onze vereniging en voor de wandelsport in het algemeen heeft gedaan.
Door de ziekte van Rob, de grote vergeetachtigheid die hem telkens en steeds vaker overvalt,  wordt het functioneren van en voor Rob steeds moeilijker.  Daarom was het voor ons als bestuur  heel prettig om aanwezig te zijn bij het opspelden van de Bondsspeld.
Bijzonder detail hierbij was dat vorig jaar Rob de speld opspeldde bij Cees Moerbeek en nu was het andersom.
Na een korte uiteenzetting over zijn ziekte door Rob zelf, waarbij zijn stemvolume nog zoals bekend ruim voldoende was om in de gehele zaal zeer goed gehoord te kunnen worden, werd  onder toeziend oog van de voorzitter van de NHWB, de heer Kuipers, door Cees Moerbeek de speld bij Rob op de borst gestoken.  Een luid applaus van de vele aanwezigen, waarvan Rob  verreweg de meeste mensen persoonlijk kende, betekende dat men hem dit eerbewijs van harte gunde.  Helaas door de ziekte van Rob kent hij de mensen nog wel van gezicht maar de bij dat gezicht behorende naam is hij kwijt. 
Als bestuur en zeker ook namens al onze leden, zijn wij trots op onze voorzitter Rob en wij hopen van harte dat hij samen met zijn lieve vrouw Ank nog vele gelukkige jaren mag beleven in hun mooie nieuwe woning in Wormerveer.

Wouter Geerlings.

{gallery}Rob{/gallery}

Fotoalbum 2018

Klik hier voor het fotoalbum van 2018

Facebook

Klik op het logo voor onze Facebook pagina

Vrijbuiter

logo vrij4

Willem de Boer

reactivated

Ronald_adventure

ronald adventure shop

Liv Outdoor

Bezoek de website van onze sponsor:

Klik hier voor website "Liv Ourdoor" (onze sponsor)

Ga naar boven