DLL bestaat 80 jaar

Donderdag 4 juni 2015, de 7e midweekse dagwandeling van de wandelvereniging De Laatste Loodjes. Een tocht die is uitgezet door Hans van der Ham waarvoor we hem hartelijk danken, het was een schitterende tocht.

Vandaag was de start bij Bastiaans Frituur op het Pontplein in Velsen-Zuid waar zicht “slechts” 54 wandelaars (slechte bereikbaarheid met OV) zich melden voor deze mooie tocht. Van deze wandelaars komen er 28 uit de Zaanstreek, 12 vanuit ten zuiden van het Noordzeekanaal en 14 uit Noord-Holland Noord. Omstreeks 10.00 uur neemt Cees Moerbeek het woord en begroet de deelnemers en na enige noodzakelijke mededelingen gaan we, onder prachtige weersomstandigheden, op weg naar Velsen-Zuid, bij de GTST-kijkers beter bekend als Meerdijk.

Velsen-Zuid is de kern van het oorspronkelijke dorp Velsen dat door de aanleg van het Noordzeekanaal in de 19e eeuw in tweeën is gesplitst in Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Door de successievelijke verbredingen van het kanaal is een deel van het dorp afgebroken. De verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het dorp wordt door een veerpont onderhouden. In 1957 kwam de Velsertunnel gereed, voor autoverkeer en spoorwegverkeer.

 

Omstreeks 700 stichtte Willibrord een kerkje in Velsen, toen nog Felison geheten, samen met dat van Heiloo en Petten een van de eerste in Holland. De huidige Engelmunduskerk werd gebouwd in de 12e eeuw, een eenvoudig tufstenen gebouwtje. De kerk werd in de 13e eeuw door de heren van Brederode uitgebreid met een toren en een kapel van baksteen.

Na Velsen-Zuid gaan we richting Landgoed Beeckesteijn. Beeckesteijn heeft een rijke geschiedenis als buitenverblijf van gegoede Amsterdammers. De eigenaren kwamen per boot over het toenmalige Wijkermeer naar hun zomerverblijven aan de binnenduinrand in Kennemerland. De geschiedenis van Beeckestijn gaat terug tot de vijftiende eeuw. Toentertijd was het een versterkt landhuis dat in bezit kwam van de familie Beeckestijn. Later was het bezit van Agatha Munter (1632-1687). Jan Trip van Berckenrode erfde het landhuis van zijn moeder Margaretha Munter (1639-1711). Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jan Trip de jonge. Het huidige landgoed is tussen 1716 en 1721 grotendeels aangelegd door deze Jan Trip. Bij de vernieuwde inrichting was de beeldhouwer en stuckunstenaar Ignatius van Logteren betrokken, één van de meest gevraagde decoratieve kunstenaars in die tijd. In 1742 kocht Jacob Boreel Janszoon, een welgesteld en invloedrijk Amsterdams regent, Beeckestijn. Hij bracht een groot aantal veranderingen in huis en tuin aan. Zo werden de zijvleugels aangebouwd en verschenen de beide koetshuizen. Boreel liet het huis in 1772 verder vergroten en het achterpark aanleggen. De nieuwe aanleg werd ontworpen door de uit Duitsland afkomstige Johann Georg Michaël (1738-1800). Vanaf 1883 bewoonde de Nederlandse politicus Petrus Hendrik Holtzman het landgoed. Tot halverwege de twintigste eeuw bleef het in particulier bezit, waarna het ernstig vervallen werd overgedragen aan de gemeente Velsen.

Na een mooie wandeling door en langs Landgoed Beeckesteijn komen we in Landgoed Velserbeek. Velserbeek kent als buitenplaats een lange geschiedenis. Buitenplaats Velserbeek stamt uit het jaar 1544. De hofstede is op dat moment in het bezit van het regenten-geslacht Ramp, dat zelf het Huis Rollant bewoonde in Overveen en waarvan de leden belangrijke bestuurlijke functies uitoefenen in de stad Haarlem. In 1628 wordt deze familie Ramp zelfs verheven in adelstand en laat zich vanaf dan Ramp van Rollant noemen. In 1639 wordt de hofstede verkocht aan de rijke Amsterdamse koopman Jerimias van Keulen voor 7500 gulden. Van Keulen liet zich later Van Collen noemen. Van Keulen was erg rijk en had een gezin van 15 kinderen. Hij liet de hofstede uitbouwen tot een buitenplaats met het huidige herenhuis en de siertuinen. Het park werd aangelegd in de Franse stijl “Le Notre”. Als hij in 1668 failliet gaat wordt, hij gedwongen afstand te doen van Velserbeek. In 1769 kocht de rijke Amsterdammer Frans Jacob Berg, die Kapitein-Ingenieur in dienst van de VOC in Batavia was, voor 16.600 gulden Velserbeek. Frans Jacob Berg stierf in 1775 en zijn weduwe zet Velserbeek te koop in de Oprechte Haerlemmer Courant. Echter ziet zij van de verkoop af. In 1781 verkoopt zij Velserbeek aan haar vader Johan Goll van Franckenstein senior voor 27.000 gulden.

In 1832 verkopen de erven van de familie Goll, Buitenplaats Velserbeek aan Wilhelmina Phlippina Willink, die sinds 1831 de echtgenote van Ernst Louis Baron van Tuyll van Serooskerken was.

Als Velserbeek voor 525.000 gulden wordt verkocht aan de ondernemers Alberts en Kluft, ligt het plan op tafel om het landhuis om te gaan bouwen tot fabriek. Om aan geld te geraken voor hun plannen worden alle bomen omgehakt in het park, het hout dat werd vervolgens verkocht. De Gemeente Velsen vond dit veel te ver gaan en kocht vervolgens het landgoed met al het omliggende grond van Alberts en Kluft voor 450.000 gulden. De Gemeente Velsen maakte er een openbaar wandelpark van en het westelijke gedeelte kreeg de bestemming voor een villabouw. Het herenhuis werd verpacht en in gebruik genomen als hotel. In het hotel verbleef tijdens de Olympische Spelen dat toen gehouden werd in Amsterdam het voetbalelftal van Urugay. Het voetbalelftal van Urugay werd toen wereldkampioen, en het hotel kreeg gelijk haar visirekaartje.

In het Hotel en de Theeschenkerij op Velserbeek werden tijdens de mobilisatie in 1939 en 1940 de manschappen van het 12de Regiment Infanterie ingekwartierd. De Duitse troepen vielen op 15 mei 1940 Velsen binnen en Hotel Velserbeek werd direct gevorderd door de Wehrmacht voor de huisvesting van officieren. In 1942 werd het herenhuis een ambtswoning voor de beruchte NSB -burgemeester Tj. van der Weide die collaboreerde met de Duitse bezetter. Van der Weide was zo gehaat dat hij zijn looproute van Velserbeek naar het nabijgelegen raadhuis in Velsen-Zuid met prikkeldraad liet afzetten als voorzorg tegen aanslagen. NSB -burgemeester Tj. van der Weide en verschillende ambtenaren werden in 1945 gearresteerd. Na de oorlog kwam het hotel niet meer terug, maar kwam de Dienst Gemeentewerken in het herenhuis. De dienst ging in 1996 over naar het verbouwde stadhuis in IJmuiden. In 1995, nadat het nieuwe stadhuis van Velsen gereed was gekomen, heeft de gemeente het herenhuis verkocht aan Tanger Advocaten.

Het pand verkeerde in een slechte staat en moest zowel van binnen als van buiten volledig gerestaureerd worden. In 1995 en 1996 is de restauratie uitgevoerd.

Na Velserbeek bereiken we weldra Bastiaans Frituur op het Pontplein, het einde van een heel mooie wandeltocht waarvoor we Hans van der Ham nogmaals bedanken.

Willem Deumer.  

fotoverslag

Naschrift van Hans van der Ham:

Ik hoorde in Ommen pas, dat de deelnemers aan de Velserbeek wandeling van j.l. donderdag, voor mij geaplaudiseert hebben voor het maken van de route en voor het feit dat ik er zelf niet meer bij kan zijn.
Misschien kom ik wel eens over als een koele kikker, maar neem van mij aan dat ik dit erg gewaardeerd heb. Evenals voor de leuke de mailtjes en via Facebook.
Dank jullie wel!

Fotoalbum 2018

Klik hier voor het fotoalbum van 2018

Facebook

Klik op het logo voor onze Facebook pagina

Vrijbuiter

logo vrij4

Willem de Boer

reactivated

Onze sponsor

Bezoek de website van onze sponsor:

Klik hier voor website "Liv Ourdoor" (onze sponsor)

Ga naar boven