DLL bestaat 80 jaar

Vrijdag 3 juli 2015, een tropische dag waarop de wandelsportvereniging ‘De Laatste Loodjes’ haar 8e Midweekse Dagwandeling organiseert. Vandaag is de start in Bezoekerscentrum De Poelboerderij van Natuurmonumenten aan de Veerdijk in Wormer. Hier worden we gastvrij ontvangen door handvol vrijwilligers die ons van koffie of thee voorzien. Naast Bezoekerscentrum De Poelboerderij vind je het Wormer- en Jisperveld in miniformaat, Veenweidepark de Trickel. Op deze warme dag weten toch nog 55 wandelaars het startpunt te vinden. Na een kort welkomstwoord van voorzitter Thijs starten de wandelaars voor hun 11,8 km lange tocht. Over de Prins Clausbrug bereiken we de Noorddijk, wordt later Noordeinde, en lopen ze langs de Zaan. Voor de aanleg van de droogmakerijen en het Noordzeekanaal liep de Zaan van het Starnmeer naar het IJ. Langs de oever van de Zaan ontstonden aanvankelijk door lintbebouwing buurtschappen als Oostknollendam, Westknollendam, Molletjesveer, Wormer, Wormerveer, Zaandijk, Haaldersbroek, 't Kalf, Koog aan de Zaan Oostzaandam en Westzaandam (in 1812 samengesmolten tot de 'stad' Zaandam), die later zouden opgaan in de huidige gemeente Zaanstad. Strikt genomen is de Zaan de door indijking verkregen waterloop tussen de 'Knollendam' ter hoogte van Oost- en West-Knollendam in het noorden en de 'Zaandam' in het huidige Zaandam in het zuiden. Het Noordeinde wordt later Zaanweg en passeren we de Zaanbrug. Aan de overzijde van de Zaan de monumentale bedrijfspanden die zo kenmerkend zijn voor de Zaan. Via de Dubbelbuurt komen we op het Zuideinde en vervolgen onze weg langs de Zaan.

Bij de voormalige Zeepfabriek De Adelaar verlaten we even de Zaan en via de Prinses Irene-Brigadeweg, Hogeweg en Soendastraat breiken we de Lagedijk en lopen we weer langs de Zaan. Bij café Van Ouds Oost-Indië gaan we de ophaalbrug over. Op de brug staand zien we links, aan de overkant van de Zaan de oliemolen De Bonte Hen. Op de plaats van de huidige Bonte Hen heeft een houtzaagmolen, die ook de Bonte Hen heette, gestaan. Deze molen komt voor het eerst voor in een akte van 16 februari 1662 en is gesloopt in 1693. In datzelfde jaar werd de oliemolen de Bonte Hen gebouwd. We vervolgen de Lagedijk en komen bij de Julianabrug waar we even moeten wachten omdat er een boot de brug passeert, voorons zien de molen De Bleeke Dood. De molen werd in 1656 gebouwd en was tot 1931 op windkracht in bedrijf. Tussentijds heeft de molen in 1922 bijna het onderspit moeten delven bij een zware brand. In 1931 werd het wiekenkruis verwijderd en werd er verder op de motor gemalen. Enkele jaren later verdwenen ook het staartwerk en de stelling. In 1955 echter werd onder de nieuwe eigenaar de Vereniging De Zaansche Molen de molen hersteld en weer op windkracht in bedrijf gesteld. Linksaf de Julianabrug over en komen op de Zaanse Schans. Links van de brug zien we de oliemolen De Ooijevaar, Oorspronkelijk gebouwd in 1622 te Assendelft waar hij aan de Delft heeft gestaan ter hoogte van de Kerkbuurt. De molen werd in 1670 gekocht door Cornelis Adriaansz van de Leij die de molen liet afbreken waarna hij op zijn huidige locatie werd herbouwd en is daarna in gebruik geweest voor het slaan van olie en later voor onder andere het malen van doppen en cacaoafval. De naam Zaanse Schans is ontleend aan de schans die Diederik Sonoy, gouverneur in dienst van Willem van Oranje, in 1574 liet bouwen om zo de Spaanse troepen tegen te houden. Tussen 1961 en 1974 werden vele oude gebouwen uit de Zaanstreek met diepladers naar de Zaanse Schans gebracht en in oude luister hersteld. Ook enkele molens werden naar hier verplaatst. Alleen de onderbouw van de verfmolen de Kat (oorspronkelijk een oliemolen) en van de oliemolen de Bonte Hen, alsmede de oliemolen de Os staan nog op hun oorspronkelijke erf. Ook later zijn regelmatig gebouwen naar de Zaanse Schans verhuisd. In totaal staan er 12 molens op de Zaanse Schans, waarvan 8 langs de Zaan en 4 op het overige terrein. Na de Zaanse Schans komen we in het buurtschap Bartelsluis met de gelijknamige sluis. In 1638 werd er een schutsluis aangelegd om de Westerveer- en de Enge Wormerringsloot met de Zaan te verbinden. Deze sluis, oorspronkelijk de Westersluis genoemd maakte deel uit van de droogmaking van de Engewormer. De sluis werd in eerste instantie gebruikt door beschuitventers, die van en naar Amsterdam reisde om beschuit te verkopen. In de 19e eeuw vormde de sluis één van de toevoerwegen van de Van Gelder Papierfabriek in Wormer, voor de aanvoer van de benodigde grondstoffen. De sluis werd in de jaren zestig gedempt. In 1998 werd de sluis weer in gebruik genomen. Via de gemeente Wormer bereiken we de Veerdijk waar we weer langs de Zaan lopen. Onder het viaduct van de Prins Clausbrug door en via het parkeerterrein terug naar de Poelboerderij waar we bezweet en met een rood hoofd de finish bereiken. Het einde van een mooie maar zeer warme wandeltocht, de temperatuur is inmiddels gestegen tot rond de dertig graden. Tot slot wil ik alle zieken en geblesseerden sterkte wensen en een voorspoedig herstel.

Willem Deumer. 

Fotoverslag

Fotoalbum 2018

Klik hier voor het fotoalbum van 2018

Facebook

Klik op het logo voor onze Facebook pagina

Vrijbuiter

logo vrij4

Willem de Boer

reactivated

Onze sponsor

Bezoek de website van onze sponsor:

Klik hier voor website "Liv Ourdoor" (onze sponsor)

Ga naar boven