DLL bestaat 80 jaar

Dinsdag 22 september 2015, een regenachtige dag waarop ‘De Laatste Loodjes’ haar tiende Midweekse Dagwandeling van dit jaar organiseert. De start is vandaag vanuit de Sportbar LUA aan de Hoflanderweg in Beverwijk. Ondanks het minder mooie weer komen er toch nog 54 wandelaars om de 11,2 km lange wandeltocht te lopen. Na een welkomstwoord van Cees houden we een moment stilte om het overlijden van de echtgenoot van Thea Warmerdam te gedenken. Hij is plotseling op 75 jarige leeftijd overleden. Wij wensen Thea en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Na dit droevige moment vertrekken de 54 wandelaars in de regen en komen via o.a. de Sint Aagtendijk en Aagtenpoort bereiken we het Recreatiegebied De Buitenlanden. Recreatiegebied De Buitenlanden ligt tussen Beverwijk en Assendelft en is een gebied waar u tijdens het fietsen of wandelen rustig kunt genieten van de natuur en de landelijke vergezichten. Het heeft een oppervlakte van 40 ha.    

 

De Buitenlanden is een typisch agrarisch gebied met akkerbouw. Op het land worden onder andere maïs, tarwe, luzerne en bladrammenas verbouwd. In het gebied leven onder andere padden en veldmuizen. Door het open land zijn er vooral weidevogels zoals grutto en tureluur te vinden. Ook de veldleeuwerik, scholekster, kievit, graspieper en tapuit zijn er. Daarnaast komen ook de torenvalk en de buizerd in het gebied voor.

Historie: Tienduizend jaar geleden, in de IJstijd, is dit gebied ontstaan. Rond het begin van de jaartelling liep hier een zijarm van de Rijn: het Oer IJ. De waterloop De Kil ten noorden van de Buitenlanden is een restant hiervan. Tijdens de IJzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen werd het gebied bewoond. Hiervan zijn nog in de ondergrond sporen te vinden.

We verlaten De Buitenlanden en komen op de Noorderweg en via de Vonderweg komen we bij de Zeedijk. De Zeedijk bood bescherming tegen het IJ totdat deze in 1872 werd ingepolderd. Aan de Zeedijk staat het Luchtoorlogmuseum Icarus et Mars, gevestigd in het Buskruidmagazijn Steenen Paal.

In 1894 besloot de Minister van oorlog bij kabinetsaanschrijving van 13 juli de plaatsen vast te stellen van vier bomvrije munitiemagazijnen in het noordwestelijke front van de Stelling van Amsterdam. De magazijnen zouden komen te vallen onder groepsdepot Westzaan no.1.

De munitiemagazijnen waren bestemd voor de opslag van 2000 gevulde projectielen van 15 cm opgeslagen aan weerzijden van 2 lokalen in rekken van 3 hoog en 6350 kg buskruit in kisten van 100 kilo per stuk. Het munitiemagazijn is buitenwerks 20,36 meter lang en 11,45 meter breed.

De tweede kruitkamer die wij passeren is het Buskruidmagazijn Nieuwendijk dat stamt uit dezelfde tijd als het vorige buskruidmagazijn.

We gaan verder over de Nieuwendijk en de Genieweg en steken de A9 over en komen in het Florispark, een smalle strook groen tussen de A9 en de nieuwbouwwijk Broekpolder. Als we het Florispark verlaten komen we weldra weer bij de Aagtenpoort en via de Sint Aagtendijk bereiken we weer de Sportbar LUA. Wij danken de medewerker van de sportbar voor zijn gastvrije ontvangst en ‘De Laatste Loodjes’ voor de mogelijkheid deze wandeling te lopen.

Willem Deumer.

fotoalbum

Fotoalbum 2018

Klik hier voor het fotoalbum van 2018

Facebook

Klik op het logo voor onze Facebook pagina

Vrijbuiter

logo vrij4

Willem de Boer

reactivated

Onze sponsor

Bezoek de website van onze sponsor:

Klik hier voor website "Liv Ourdoor" (onze sponsor)

Ga naar boven