Slaapplaats voor De 4-Daagse aangeboden : klik hier.

DLL bestaat 80 jaar

Woensdag 1 juni 2016. Vandaag het 2e Midweekse Tussendoortje van ‘wsv De Laatste Loodjes’ dit jaar. De start is bij het NS-station in Haarlem en is bedacht en op papier gezet door Hans van der Ham. Haarlem is een oude stad, werd reeds in de 10e eeuw genoemd en kreeg in 1245 stadsrechten van graaf Willem II van Holland. Het is daardoor ouder dan Amsterdam dat in 1275 voor het eerst werd genoemd en in 1342 kreeg het stadsrechten van graaf Willem IV van Holland. Het eerste station Haarlem werd geopend op 20 september 1839, als een van de drie stations van de eerste Nederlandse spoorlijn (Amsterdam – Halfweg – Haarlem. In Haarlem kwam het eerste station juist buiten de Amsterdamse Poort te liggen. In 1842 werd het tijdelijke station even buiten de Amsterdamse Poort vervangen door een station op de huidige locatie Het oorspronkelijke stationsgebouw werd in 1906-1908 vervangen door een nieuw gebouw. Het is het enige station in Nederland in de Art Nouveau of Jugendstil-stijl, en een van de markantste gebouwen in de stad Haarlem. Om tien uur geeft Carla, die vandaag marsleider is, het startsein en vertrekken 33 wandelaars voor hun 20 kilometers lange tocht. De hekkensluiters vandaag zijn Ans en Willem. Vanuit het station gaan we richten Kruisweg en lopen langs het beeld van Kenau Simonsdochter Hasselaer. Zij speelde een grote rol in het beleg van Haarlem. Zij leefde van 1526 tot 1589.

Via de Kruisweg en de Nieuwe Gracht, waar we langs het Bisschoppelijk Paleis waar Mgr. Punt woont. Het paleis zal in de toekomst een 4 sterren hotel worden. Aan het eind van de Nieuwe Gracht zien we recht het hoofdbureau van politie gevestigd in het voormalige Diaconiehuis, gebouwd tussen 1768 en 1786. Sinds 1810 als kazerne in gebruik genomen. Via de Hooijmarkt en de Friese Varkensmarkt bereiken we Staten Bolwerk waar we recht van ons Het Dolhuys zien. Het oudste gedeelte van het complex, aan de Schotersingel, dateert uit 1320 en was in eerste instantie in gebruik als leprozerie. Het complex lag in die tijd buiten de stadsmuren omdat leprapatiënten werden geweerd uit de steden. In 1559 (na het verdwijnen van lepra) werd het huis verbouwd en ingericht tot dolhuis en werden er ' krankzinnigen' gehuisvest. Sinds 2005 is in het voormalige Dolhuys een museum met de naam 'Het Dolhuys' gevestigd. Na het bolwerk, Kinderhuissingel, Kinderhuisvest en de Zijlweg Bereiken we de Grote Markt met het mooie stadhuis. Op deze locatie stond eerst een jachtslot van de graven van Holland.   Dit complex, dat dienst deed als militair en bestuurlijk centrum, is in de 14e eeuw door brand verwoest. Het stadhuis, een rechthoekig gebouw met kantelen en een toren, werd in 1350 op dezelfde plaats opgericht. In de eeuwen daarop werden diverse verbouwingen uitgevoerd. De stadhuistoren werd tussen 1465 en 1468 gebouwd, maar werd in 1772 afgebroken. Pas in 1913 werd de stadhuistoren herbouwd. Als we richting De Grote of St. Bavokerk, bouwperiode 1370 – 1520, lopen zien we voor ons het standbeeld van Laurens Janszoon Coster, de vermeende (uitsluitend in Nederland, en met name in zijn geboortestad Haarlem) uitvinder van de boekdrukkunst. In wetenschappelijke kring bestaat er geen twijfel over dat de Duitser Johannes Gutenberg de uitvinder van de boekdrukkunst geweest is. Links achter Laurens staat De Hoofdwacht uit de 13e eeuw. Van 1250 tot 1350 was het gebouw in gebruik als eerste Haarlemse stadhuis. Nadat het stadsbestuur in 1350 zijn intrek had genomen in het huidige stadhuis, werd de Hoofdwacht weer een woonhuis. Omstreeks 1650 werd op de plaats van het oude stadhuis een particulier huis gebouwd. De gemeente kocht dit pand in 1755, waarna het in 1765 het wachtgebouw van de schutterij en later het hoofdkwartier van de huzaren werd. Het pand werd al snel De Hoofdwacht genoemd en die naam is gebleven. Rechts voor De Grote of Sint-Bavokerk staat De Vleeshal. Sinds 1386 stond op de hoek van de Spekstraat en de Warmoesstraat een vleeshal waar vlees door vleeshouwers (slagers) werd verkocht. De Warmoesstraat heette dan ook heel lang de Vleeshouwersstraat. Via de Warmoesstraat, Anegang en Kleine Houtstraat steken we de Gedempte Gracht over.  

De naam verwijst naar de oude stadsgracht die hier heeft gelegen, en tot in de 15e eeuw de grens van de stad was. Na de Gedempte Gracht en de Gortestraat komen we bij Groot Heiligland. Sinds 1581 was hier het Sint Elisabeth Gasthuis gevestigd in het oude Minderbroederklooster. De Gasthuispoort is het enige wat overgebleven is van het klooster. Nu is er het Haarlem Museum in gevestigd. Tegenover het Sint Elisabeth Gasthuis staat het Frans Hals Museum. Het huidige gebouw van het Frans Hals Museum stamt in oorsprong uit de 17e eeuw: de typisch Hollandse trapgevels aan de voorzijde herinneren aan die periode. Het museum ligt rondom een binnentuin, die in 17e-eeuwse stijl is aangelegd. Het museum was oorspronkelijk een Oudemannenhuis, een bejaardenhuis voor mannen. Het Oudemannenhuis werd gebouwd in 1607-1611 in opdracht van het stadsbestuur van Haarlem. In 1810 verhuisde de oude mannen naar het Proveniershuis aan de Grote Houtstraat en kwamen er 127 wezen voor in de plaats. In 1854 werd het weeshuis eigendom van de Nederlandse Hervormde Kerk. De gemeente kocht het pand weer terug van de kerk om er de stedelijke kunstcollectie onder te brengen. Op 14 mei 1913 werd het museum geopend. Het werd genoemd naar Haarlems beroemdste kunstenaar: Frans Hals. Via Gasthuisvest, Grote Houtstraat en de Kerkstraat komen we bij de Nieuwe Kerk, gebouwd in 1649. De Nieuwe Kerk geldt als een van de meest bijzondere kerkgebouwen die na de reformatie voor de protestantse eredienst zijn gebouwd in de Republiek der Nederlanden. Het ontwerp is van Jacob van Campen, die in opdracht van het Haarlemse stadsbestuur een kerkgebouw maakte ter vervanging van de bouwvallige en krappe gotische Sint Annakapel, gesloopt in 1644. De toren uit1613 is opgetrokken in de decoratieve stijl van de Hollandse renaissance door stadsbouwmeester Lieven de Key, moest blijven staan. Na het rondje om de kerk terug naar de Grote Houtstraat om via de Gasthuissingel en de Stalhouderslaan op de Kleine Houtweg te komen. Hier zien we rechts van ons het voormalige weeshuis (1874 – 1940) van de Doopsgezinde Gemeente. Al verder lopend komen we bij het Frederikspark. In 1832 richt tuinarchitect J.D. Zocher jr. de plaats in als koekamp (dierenweide) en wandelpark, gebaseerd op het uitgevoerde ontwerp (1809-1810) van zijn vader, J.D. Zocher sr. in opdracht van Lodewijk Napoleon. In het park ligt Paviljoen Welgelegen, sinds 1930 de zetel van het bestuur van de provincie Noord-Holland. Gebouwd in het revolutiejaar 1789 voor bankier Henry Hope, daarna buitenverblijf voor onder meer koning Lodewijk Napoleon en Wilhelmina van Pruisen, de moeder van koning Willem I. Tussen 2007 en 2009 werd het paviljoen schitterend gerestaureerd. Als we op de Dreef langs de villa lopen zien we door de toegangspoort het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Dakota die op 25 september 1996 in de Waddenzee is gestort waarbij alle 32 inzittende omkwamen. We steken de Paviljoenslaan over en komen in de Haarlemmerhout waarin het Hildebrandmonument staat. Ze bestaat uit een achtkantige fontein met personages uit de Camera Obscura, op een afstand vanaf een voetstuk gadegeslagen door hun verteller Hildebrand, pseudoniem van de schrijver Nicolaas Beets. Na het monument steken we de Fontijnlaan over en komen in het tweede gedeelte van de Haarlemmerhout met daarin het monument van Laurens Janszoon Coster, ontworpen door Jan David Zocher jr. en op 10 juli 1832 onthuld ter gelegenheid van de herdenking 400 jaar boekdrukkunst. Na het hout steken we de Wagenweg over om o.a. via de Zomerlustlaan, Oranjeplein, Berkenrodestraat en de Pijlslaan bij de Westelijke Randweg te komen. Deze steken we over en lopen door tot Landgoed Duinvliet. Na het landgoed moeten we rechtsaf het Ramplaanpad volgen. Dit is echter afgesloten dus een ommetje via de Elswoudlaan naar de Ramplaan waar we onze rust hebben bij het Wapen van Kennemerland v.h. De Stinkende Emmer. De visvrouwen uit Zandvoort brachten vroeger lopend de vis in emmers naar de markt in Haarlem. Zij liepen door de duinen en de eerste rustplaats was deze herberg. De kousen en sokken werden eerst van het zand ontdaan en de voeten werden gewassen voor ze de weg naar de vismarkt in Haarlem vervolgden. De vislucht zorge al snel voor de naam De Stinkende Emmer. Nu is de vislucht verdwenen en heeft plaats gemaakt voor de lucht van geurende koffie, dat we ons goed laten smaken. Na de lunch vervolgen we onze weg om via een pittige klim in het Brouwerkolkpark het Middenduin te bereiken. Een mooie wandeling door het duingebied met enkele leuke klimmetjes vergezeld door uitbundig gezang van vogels. Na de duinen terug naar de bewoonde wereld. Via Duinlustweg, Brouwerskolkweg, Houtmanpad waar we in het water enige families gans met kinderen zagen zwemmen, Brouwersvaart en de Kinderhuissingel. We steken de Kinderhuissingel over en via het Kenaupark en de Kenaustraat bereiken we, na ruim 20 kilometers wandelen, het station. Het einde van een zeer mooie tocht waarvoor we Hans van der Ham hartelijk danken. Hans bedankt!! Ook Carla bedankt voor de leiding deze dag. Je hebt goed gezorgd dat de groep niet uit elkaar viel en de lunchpauze lekker kort kunnen houden. Carla Bedankt!!

Willem Deumer

fotoalbum

Fotoalbum 2018

Klik hier voor het fotoalbum van 2018

Facebook

Klik op het logo voor onze Facebook pagina

Vrijbuiter

logo vrij4

Willem de Boer

reactivated

Ronald_adventure

ronald adventure shop

Liv Outdoor

Bezoek de website van onze sponsor:

Klik hier voor website "Liv Ourdoor" (onze sponsor)

Ga naar boven