Lidmaatschap Informatie

Hoe lid te worden?

Belangstelling gekregen na de het lopen van de wandelingen, het lezen van de verhalen, het zien van de foto’s?
Lid worden van WSV “De Laatste Loodjes” is heel eenvoudig.

De voorwaarden:

U wilt lid worden van Wandelsportvereniging “De Laatste Loodjes”.

U wordt lid van DLL en de KWBN met het All-in-1 – lidmaatschap.

U krijgt hiervoor via de KWBN de Wandelvoordeel pas(1*) de Jaargids evenementen en het magazine Wandel.nl(2*) € 18,00
Ontvangen bij DLL en andere organisaties kortingen.€  6,00
Contributie 2021 – Totaal€ 24,00

PS ! De Jaargids Evenementen ontvangt U alleen bij opgave VOOR 1 Augustus

U wordt lid van DLL en de KWBN met het BASIS – lidmaatschap

U krijgt hiervoor via de KWBN 1. de Wandelvoordeel pas€ 10,50
Ontvangen bij DLL en andere organisaties kortingen€ 6,00
Contributie 2021 – Totaal€ 16,50

U wordt lid van DLL (te noemen donateurs)

U krijgt hiervoor korting bij de DLL tochten en heeft dezelfde rechten en plichten als de andere leden

Contributie 2021 = DLL € 6,00 totaal € 6,00

1*. De Wandelvoordeel pas op vertoon waarvan u een korting geniet van minimaal € 0,50 per keer bij deelname aan tochten onder auspiciën
van de erkende wandelsport bonden.

2*. Het magazine Wandel.nl, het officiële orgaan van de KWBN verschijnt 5x per jaar


U ontvangt gratis periodiek informatie van onze vereniging.

De contributie bedraagt voor junioren € 6,00 per kalenderjaar (junior als je op 1 januari nog geen 18 bent).

U heeft een voordeel van € 2,00 per keer bij deelname aan onze Midweekse wandelingen. Bondsleden krijgen een korting van € 1,00.

Het contributie jaar van De Laatste Loodjes loopt van 1 januari t/m 31 december. Tussentijds aanmelden is mogelijk.
Betaling van de contributie voor het nieuwe jaar dient VOOR 1 november te geschieden i.v.m. de aanmaak van de nieuwe pasjes.

Als u meerdere leden tegelijk op wilt geven, moet u het formulier per lid apart invullen.

Het lidmaatschap gaat in als aan de financiële verplichting is voldaan. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op
(IBAN) rekeningnummer NL31 INGB 0000 9052 48 ten name van

Wandelsportvereniging “De Laatste Loodjes” te Zaandam, onder vermelding van “contributie DLL”. (zie onder)

>>> Kies in het menu Over de vereniging voor “aanvraag lidmaatschap” <<<

Let op! U ziet een bevestiging, nadat u onderaan het formulier op “Verzenden” hebt geklikt. In dien u dit NIET gezien hebt, is er kennelijk iets fout gegaan in het proces en
verzoek ik u uw aanmelding te doen per e-mail, of schriftelijk.
In dat geval kunt u het aanmeld formulier downloaden, invullen, printen en opsturen naar:

E. van der Hout
o.v.v. Ledenadministratie WSV DLL
Kemphaanstraat 65
1531 VC Wormer

Algemene Informatie

Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 40.61.77.67 Opgericht op 19 april 1935. Aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland.

ING rekeningnr.: NL31 INGB 0000 9052 48, t.n.v. Wandelsportvereniging “De Laatste Loodjes”, te Zaandam.

TIP over automatisch betalen.

Indien u gebruik maakt van Internet bankieren, zoals de meeste mensen, kunt u betaling van de jaarlijkse contributie heel simpel automatiseren, ZONDER gebruik te maken van een

automatische machtiging! Dit voorkomt het vergeten van betalen van de jaarlijkse contributie. Deze veroorzaken n.l. heel veel werk door onze penningmeester en ongewenste

herinneringen aan u.

Bij de meeste banken, heeft u de mogelijkheid om een betaling regelmatig te herhalen op een door u gewenst tijdstip.

Zo nodig is dit ook weer simpel in te trekken. Net zo simpel als het betalen zelf. Dit is dus iets anders dan een machtiging voor automatische betaling, die veel lastiger

teniet te doen is.

Total Page Visits: 1461 - Today Page Visits: 1