free page hit counter

Het laatste Nieuws

12 Juni 2024

Bericht van de voorzitter
Afgelopen zaterdag en zondag was het hoogtepunt uit de serie Zaanstad 50 wandelingen. Op zaterdag stonden de eerste wandelaars al vóór 07.00 klaar voor een prachtige 50 kilometer tocht door de dorpen en stad die sinds 1974 de gemeente Zaanstad vormen. Er was ook een 10 en 25 kilometer wandeling voor de minder dapperen uitgezet. Gelukkig waren de weergoden ons in het weekend goed gezind en hebben we erg leuke reacties gekregen.

Wethouder Natasja Groothuismink was zaterdag naar het startpunt gekomen om de wandelaars een hart onder de riem te steken en alle vrijwilligers die deze wandelingen namens de gemeente Zaanstad een bos bloemen aan te bieden. Een prachtig en sympathiek gebaar. Zonder vrijwilligers om de routes voor te lopen, te pijlen, en de inschrijftafels te bemensen zijn deze en alle andere wandelingen niet mogelijk. Hartelijk dank!

Het Noord Hollands Dagblad heeft in de Zaanse editie een mooi stuk met foto’s geplaatst met een verslag van de wandelingen. De Laatste Loodjes staat er goed op.

Nog meer goed nieuws: Onze penningmeester Onno Borgeld heeft bij de Gemeente Zaanstad een verzoek tot subsidie voor de Zaanstad 50 wandelingen ingediend. Na een goed gesprek op het gemeentehuis is aan de Laatste Loodjes een subsidie van € 2000 toegekend, die inmiddels al op onze rekening is bijgeschreven. Knap staaltje werk van onze penningmeester en hulde voor het mooie resultaat.

Volgend jaar bestaat onze vereniging 90 jaar. Zijn er leden die zitting willen nemen in de jubileumcommissie? Meld je aan bij info@wsvdelaatsteloodjes.nl

Met vriendelijke groet, Kees Ruck

28 Mei 2024

Bericht van de voorzitter

Op zaterdag 8 en zondag 9 juni a.s. staat de 5e, uit de reeks “Zaanstad 50“ wandelingen gepland. Heel bijzonder is dat ook een 50 kilometerwandeling is uitgezet, die je brengt door alle dorpen en stad die sinds 1974 de gemeente Zaanstad vormen.
Het is ook mogelijk om een 10 of 25 kilometer wandeling te maken. Wethouder Natasja Groothuismink is zaterdag 8 juni rond 09.00 aanwezig om de wandelaars een plezierige dag te wensen. Ik kijk uit naar een geweldig weekend en hopelijk zijn de weergoden ons ook goed gezind.

Op 19 april 2025 bestaat De Laatste Loodjes 90 jaar. Wij laten dit jubileum zeker niet onopgemerkt voorbijgaan en vragen je om mee te denken over een jubileumprogramma.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jubileumwandeling, evenement etc. Het bestuur waardeert het enorm als je zitting wil nemen in de jubileumcommissie. Wij staan open voor alle suggesties. Graag je bericht naar info@wsvdelaatsteloodjes.nl.

Met vriendelijke groet, Kees Ruck

26 April 2024

Bericht van de voorzitter

Afgelopen vrijdag 19 april was de jaarlijkse ALV. Het was een levendige en actieve bijeenkomst waarin ik de eer had om namens de leden postuum het erelidmaatschap aan Ben Hooijschuur te verlenen. Een terechte en verdiende onderscheiding voor een bijzonder mens die veel voor De Laatste Loodjes heeft betekend.

Op zaterdag 20 april zijn wij met de bus naar Den Haag geweest voor deelname aan de Zeemansloop. Organisatie was tot in de puntjes verzorgd door Miranda en Anke. Het was een prachtige wandeling door de duinen rondom den Haag en Scheveningen en zeker voor herhaling vatbaar.

Wij hebben een drukke maand voor de boeg. Op 11 en 12 mei staat de 41 e Molen- en Merentocht op het programma. Het belooft een drukke dag te worden en wij kunnen zeker nog hulp bij de inschrijftafels gebruiken. Heb je een zin in een leuke en gezellige dag en doe
je graag wat voor onze club? Meld je aan bij Miranda Korf.

Op zaterdag 25 mei staat de 2 e bustocht van dit jaar op het programma. Wij gaan naar Lettele (vlakbij Deventer) voor deelname aan de Rododendron boerentocht door natuurgebied de Oostermaet en het Sallandse boerenland. Er zijn nog plaatsen in de bus beschikbaar dus meld je snel aan.

Veel wandelplezier en met hartelijke groet, Kees Ruck

19 April 2024

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 April jl is
Ben Hooijschuur
postuum benoemd tot erelid
van Wandelsportvereniging “De Laatste Loodjes”

31 Januari 2024

Bericht van de voorzitter

Oprichting commissie Publiciteit

In 2024 gaat het bestuur werken aan het verhogen van de naamsbekendheid van onze vereniging.
De laatste jaren is de Laatste Loodjes wat in de vergetelheid geraakt.

De eerste aanzet is gegeven met de organisatie van de “Zaanstad -50” wandelingen ter gelegenheid van de geboorte
van de Gemeente Zaanstad in 1974.

Hierbij een oproep. Het bestuur wil graag een commissie oprichten, verantwoordelijk voor publiciteit en berichtgeving binnen en buiten de vereniging.

Denk hierbij aan het leveren van content aan de regionale bladen maar ook de optimalisatie van de berichtgeving in sociale media. Het bestuur heeft nog geen vastomlijnd plan dus je hebt zeker mogelijkheden om zelf invulling te geven.

Heb je interesse om in de commissie zitting te nemen of wil je meer informatie? Graag een berichtje naar onze secretaris
Hildegard Ligthart, secretaris@wsvdelaatsteloodjes.nl

Met vriendelijke groet, Kees Ruck

16 Januari 2024

Bericht van de KWBbN
De wandelvoordeelpassen zijn nog niet gemaild.
Waarschijnlijk gaat dat deze week of volgende week gebeuren.

De passen zijn al wel beschikbaar in de app.

30 December 2023

Vanaf maandag 15 Januari kunt U zich weer aanmelden voor de bustochten.
Ook dit jaar hebben we weer 5 mooie wandelingen uitgezocht

22 December 2023
Bericht van de voorzitter

Geachte leden,

Wij zijn alweer bijna aan het einde van 2023 en dagen werden steeds korter. Vandaag start de meteorologische winter en worden de dagen beetje bij beetje weer langer. Op naar het nieuwe jaar en het licht.

Bij de laatste ALV op 13 oktober, heeft het bestuur het concept van het vernieuwde huishoudelijk reglement gepresenteerd. Volgens afspraak is het concept geplaatst op de website onder info/bestuur. Hier vind je eveneens het conceptverslag van de ALV

Er staan dit jaar nog 2 leuke wandelingen op het programma, vanavond de Kerstlichtjestocht en op 28 december de Oliebollen/Snerttocht. Voor meer info verwijs ik naar de wandelagenda op de website.

Het bestuur wenst alle leden en hun dierbaren Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2024 toe. Wij zien je graag op 13 januari a.s. vanaf 15.00 bij de Nieuwjaarsreceptie in Buurtcentrum de Pelikaan in Krommenie.

Met hartelijke groet, Kees Ruck

13 December 2023
Bericht van de voorzitter

Het bestuur van de wsv de Laatste Loodjes nodigt de (ere) leden en hun partners van harte uit voor de feestelijke Nieuwjaarsreceptie.

Datum: zaterdag 13 januari 2024, 15.00-17.30

Locatie: Buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat 185-A, 1562 AJ Krommenie

Je aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Met hartelijke groet, Kees Ruck

26 Oktober 2023
Bericht van de voorzitter

Geachte leden,

Vorige week vrijdag 13 oktober was de Extra Algemene Ledenvergadering (ALV) en ongeveer 30 leden waren hierbij aanwezig. Het was een leuke en levendige avond.

De ALV heeft akkoord gegeven voor de benoeming van Hildegard Ligthart tot secretaris. Hiermee is de laatste vacante positie vervuld en is het DLL bestuur weer op volle sterkte.

Ander onderwerp was de openstaande jaarrekening 2022. Onze penningmeester Onno Borgeld heeft de jaarrekening opgemaakt en dat was een behoorlijke klus. De aanvullingen en suggesties van de kascommissie waren hierbij zeer waardevol, waarvoor hartelijk dank.

Na presentatie en toelichting heeft de ALV decharge verleend. De vereniging staat er ook in 2023 financieel heel goed voor en wij hebben besloten om voor 2024 de contributie niet te verhogen.

De huidige kascommissie wordt gevormd door Adrie van Leeuwen en Jan Kerssens en wij zijn nog op zoek naar een reservelid. Wil je weten of dit iets voor jou is, stuur dan een mail aan onze penningmeester Onno Borgeld (penningmeester@wsvdelaatsteloodjes.nl)

Het bestuur heeft het concept vernieuwd Huishoudelijk reglement gepresenteerd en opmerkingen van ALV genoteerd. Deze voorlopige versie wordt binnenkort ook geplaatst op de website. Suggestie en voorstellen tot verbeteringen zijn altijd welkom en kunnen worden gericht aan de secretaris (info@wsvdelaatsteloodjes.nl). De finale versie van het Huishouelijk Reglement wordt ter goedkeuring aangeboden bij de eerstkomende ALV.

Miranda en Hans hebben inzage gegeven in de voorlopige wandelkalender 2024. Tevens hebben we kort gesproken over de oprichting van een commissie voor het leveren van een bijdrage aan de festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van de Gemeente Zaanstad.

Als nieuw bestuur met een korte historie in de vereniging bestaat het gevaar dat je weleens iemand vergeet. Dat is absoluut niet onze bedoeling en via deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken die zich inzet voor DLL.

Ik sluit af met de oproep onze website in de gaten te houden. Heb je een idee, tijd over of zin iets te doen voor onze leuke vereniging? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Met hartelijke groet,

Kees Ruck

5 Oktober 2023

Bericht van de voorzitter

Afgelopen zondag was de Evean wandeling met start en finish in WZC Oostergouw. Ongeveer 130 deelnemers hebben een heerlijke dag gehad.

Mijn dank gaat weer uit naar de pijlers voor het uitzetten en markering van de verschillende wandelingen, en de bemanning en bevrouwing bij de inschrijftafels. Top gedaan!

Graag roep ik de leden op om deel te nemen aan de Extra Algemene Leden Vergadering ( ALV) op vrijdag 13 oktober a.s. in buurtcentrum “De Pelikaan”in Krommenie, aanvang 19.30.   De vereniging is van en voor de leden en jullie aanwezigheid bij de ALV wordt erg op prijs gesteld.

Het bestuur is de afgelopen tijd hard bezig geweest om openstaande posities weer gevuld te krijgen en de financiele adminstratie up to date te brengen. Graag doen wij daar verslag van. Hildegard Ligthart heeft zich kandidaat gesteld als secretaris en gaat zich aan jullie voorstellen.

Volgend jaar bestaat de gemeente Zaanstad 50 jaar en er is ruimte en budget voor initiatieven uit de gemeenschap. Hoe leuk zou het zijn als wsv de Laatste Loodjes ook een inbreng gaat leveren? Jullie ideëen en suggesties zijn van harte welkom.

Tot volgende week vrijdag en met vriendelijke groet,
Kees Ruck

22 September 2023

Uitnodiging_AgendaALV20231013D-1

25 Augustus 2023
Bericht van de voorzitter

Afgelopen zaterdag 19 augustus hebben liefst 226 wandelaars deelgenomen aan de 14e Kalverpoldertocht. Het begon ’s ochtends met een miezertje maar uiteindelijk werd het prachtig weer.   
Deze Kalverpoldertocht trok ook veel aandacht buiten onze vereniging want deelnemers kwamen uit de hele Randstad, tot aan Rijswijk en Rotterdam toe.  Na afloop hebben wij veel waardering gekregen voor de prachtig uitgezette wandelingen en de prettige ontvangst bij de inschrijftafels.
Namens het bestuur wil ik dan ook allen bedanken die de Kalverpoldertocht weer mogelijk hebben gemaakt.

Met vriendelijke groet, Kees Ruck

7 Augustus 2023
Bericht van de voorzitter
Geachte leden, op de ALV van 29 juni j.l. zijn met de benoeming van de voorzitter, secrtaris en penningmeester de vacante posities in het bestuur ingevuld. Nogmaals hartelijk dank voor het vertrouwen.  De afgelopen weken heeft de penningmeester hard gewerkt om de financiele adminstratie volledig te maken en deze week staat de eerste bestuursvergadering gepland. Wij gaan praten over de verdeling van de taken en een planning maken voor de komende periode. Alles staat in het teken van het streven naar een gezellige wandelvereniging, bestendig voor de toekomst. Ik houd jullie op de hoogte van onze vorderingen.
Met vriendelijke groet, Kees Ruck

18 Mei 2023
Vanaf heden is het mogelijk om voor in te schrijven voor de volgende wandelingen.
Hopelijk allemaal met lente- voorjaarsweer !!
1. Monnikenpad – 26 Mei a.s. (10 en 15 Km route)
2. Zaandam – Purmerend – 30 Mei

28 Maart 2023
Vanaf heden is het mogelijk om voor in te schrijven voor de volgende wandelingen.
Hopelijk allemaal met lente- voorjaarsweer !!
1. De Doppehokkers Route – 13 April
2. 16e Rondje Haven – 15 April
3. Avondwandeling Zaans Groen – 19 April

Er zijn nog een paar plaatsen over voor de 1e busreis naar Heerenveen
op 22 april a.s.

5 Maart 2023
15 Maart a.s. is er een dagwandeling van 10 Km in de schitterende stad Edam
U kunt zich voor-aanmelden via de website of aanmelden in het al even mooie Hotel Restaurant “De Fortuna”
De wandeling gaat door het centrum en het buitengebied langs
de IJsselmeerdijk en de sluizen.
De wandeling is uitgezet door DLL lid Elina v.d. Meer
Zondag 26 Maart is de traditionele Evean voorjaarswandeling vanuit
Evean “De Noordse Dam” dagbesteding.
Deze wandeling gaat door Wormerveer en West-Knollendam.
De route is uitgezet door Ko Jak.

7 December 2022
De Inschrijving voor de traditionele December wandelingen is weer geopend.
U kunt zich aanmelden voor de
Kerstlichtjestocht vanuit Buurtcentrum De Vuister
Oliebollentocht vanuit SC Hercules.

5 Oktober 2022

Zondag 9 Oktober : Evean Herfstwandeltocht
Woensdag 12 Oktober : Wisent tocht

4 Augustus 2022

Gisteren hebben 50 leden en niet-leden een mooie wandeling gemaakt in
Broek in Waterland en het Varkensland.
Onder de niet-leden ook ons nieuwe Gre Nooij.
Onderweg was het halverwege nog wel even schrikken door hartproblemen
van Adrie maar die zijn vakkundig opgelost door andere wandelaars.
Uiteindelijk werd ze door een behulpzame boer met een Quad weer naar de startplaats gebracht. De problemen vielen uiteindelijk mee.
Een aantal hebben na afloop nog heerlijk nagezeten met een pannenkoek.

27 Juni 2022

Als U geinteresseerd bent in het laatste nieuws van WSV “De Laatste Loodjes”
kunt U zich nu aanmelden via de onderstaande Link
–> Aanmelden voor de DLL Nieuwsbrief <–

8 Juni 2022

DLL heeft foto’s van wandelingen uit de jaren 1940-1948 ontvangen.
Bekijk –> HIER <– hoe vroeger gewandeld werd

23 Maart 2022

Koninklijke-onderscheiding-voor-Thea-Breman

1 Maart 2022

Thea van Delft heeft de camera weer ter hand genomen.
De 1e Foto reportage van dit jaar “De Valentijns Route”
staat nu online.
Heeft U ook mooie foto’s van onze wandelingen?
Als u ze mailed (liefst via TransferXL) dan worden ze ook op
deze website gepubliceerd

18 Februari 2022

10 maart a.s. de 2e wandeling dit jaar
Beeldenroute rond Zaandam
–> klik hier <–

Total Page Visits: 4588 - Today Page Visits: 3