Woensdag 6 augustus 2014, vandaag het 5e tussendoortje van de wandelsportvereniging De Laatste Loodje. We lopen vandaag een rondje door Het Gooi.

Historisch gezien is Het Gooi of Gooiland het gebied dat gelegen is op de hoge zandgronden: de gemeenten Naarden, Huizen, Bussum, Blaricum, Laren en Hilversum. Al zeer diep in de prehistorie woonden hier mensen. Archeologen hebben zelfs bewoning door neanderthalers aangetoond, circa 120.000 jaar geleden. Bewoning door de moderne mens is aangetoond uit de steentijd, maar vooral ook uit de late IJzertijd en de Bronstijd.

De start is vandaag bij het NS-station Naarden-Bussum waar rond tien uur 47 wandelaars, waaronder Joop van de Paverd uit Purmerend die met zijn 87 jaren de tocht zonder problemen uitloopt, zich verzamelen voor een mooie tocht door bossen en over bloeiende heidevelden. Deze tocht is bedacht en voorbereid door onze leden Ans en Willem Deumer. Willem is geboren in Huizen en heeft er 15 jaar gewoond, Hij zal ons diverse mooie en onbekende plekjes laten zien en wordt daarbij geassisteerd door Victor, die af en toe de leiding overneemt, en Ans en Cisca die achteraan lopen om eventuele achterblijvers het juiste pad te wijzen. Het weer is prima. Alhoewel het snel bewolkt wordt houden we het, op een klein maar stevig buitje na de lunch, droog.

 

Station Naarden-Bussum is een NS-station tussen Amsterdam en Hilversum. Het ligt in de gemeente Bussum aan de grens met Naarden. Het station werd geopend op 10 juni 1874 tegelijk met de Oosterspoorweg. Het huidige stationsgebouw werd in 1926 geopend. Het station fungeerde tot 1 augustus 1958 ook als kopstation voor de tramlijn naar Huizen; aanvankelijk (vanaf 8 november 1883) geëxploiteerd door de Stoomtramweg Maatschappij Bussum - Huizen en vanaf 1917 door de Gooische Stoomtram Maatschappij.

Vanaf het station schuin LA Albrechtlaan en via o.a. de Julianalaan, Lambertus

Hortensiuslaan en de Thierensweg bereiken we Over de Tol het voormalige spoorweg tracé van de Gooische Stoomtram (Gooische Moordenaar). We lopen verder over de Kapitein G.A. Meyerweg naar het Vestingpad dat we volgen tot de Oostdijk.         

De geschiedenis van Naarden gaat terug tot de regeerperiode van keizer Otto (936-968), het heette toen Naruthi en kreeg ± 1300 stadsrechten van Graaf Floris V. Het huidige Naarden werd in 1350 gesticht. De vesting werd in 1672 uitgebreid door Lodewijk XIV maar in 1673 veroverd door prins Willem III van Oranje. De Grote of St. Vituskerk stamt uit de 14e eeuw. Het stadhuis is van 1601. De Amsterdamse en Utrechtse poort zijn gebouwd in 1673. In 1670 werd de Tsjechische wijsgeer en theoloog Comenius in Naarden begraven.

Onder het viaduct van de A1 door en de Oostdijk vervolgen tot Meentweg. We lopen nu op de oude zeedijk, het “Waterkeringspad”.

Via Meentweg, we lopen langs het huis van Jan des Bouvrie, Vogellaantje, Valkenveenselaan en Naarderstraat, hier lopen we weer een stukje op het oude spoor tracé van de Gooise Stoomtram, komen we op de Nieuwe Bussunerheide. Als we de Naarderstraat weer oversteken komen we op de Limitischeheide. Via diverse paden over de heide en door bossen komen we bij de Eukenberg (14.3 m) met een mooi uitzicht over het Gooimeer richting Almere.

We verlaten de Eukenberg aan de andere zijde en gaan naar de Aalberg (9 m) met weer een mooi uitzicht over het Gooimeer en Almere.

Bij het Grenspad steken we het fietspad over en gaan rechtsaf de Zuiderzee Route.  

We lopen nu door het natuurgebied Wolfskamer. Aan het einde van het natuurgebied komen we bij de haven van Huizen. Links Het Nautisch Kwartier. De uitstraling van de gebouwen doet denken aan een dorpsschool, een café aan de haven en een gemeentehuis uit ca. 1860. Je loopt langs de burgemeesterswoning met ernaast de dokterswoning, het oude kruidenierswinkeltje en de visafslag. De Kalkovens & Botterwerf maken het geheel af. In september 2012 waren alle gebouwen opgeleverd en alle horecagelegenheden geopend. De herbouwde kalkovens. Hier werden vroeger schelpen uit de Waddenzee gebrand en de kalk werd in de bouw gebruikt.

De haven dateert uit 1854. Aan het einde komt u bij restaurant “De haven van Huizen” waar we de rust hebben. Hier is een stuk van het terras voor ons gereserveerd en de bediening is uitstekend. We hebben nu 11 km afgelegd.

Na rust Havenstraat vervolgen we onze weg maar de Baanbergerweg waar we de trap op gaan naar de Vletstraat. Dit is de oude zeedijk die Huizen moest beschermen tegen de Zuiderzee. We zijn nu in de oude vissersbuurt. Via de Vletstraat en de Schipperstraat komen we bij de Molenberg. Hier stond de Huizermolen. De Huizer molen, van het type Standaardmolen, heeft van rond 1665 tot 1916 hier gestaan. In dat jaar is de molen verplaatst naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

Na de Molenberg komen we op de Achterbaan.

Op huisnr. 82 het Schouten– of Regthuis, gelegen aan de rand van de historische Vissersbuurt. Het gebouw was in oorsprong het voorstuk van een 17e-eeuwse boerderij. In de 19e eeuw werd dit gedeelte verbouwd en verhoogd. Geruime tijd woonde er de schout en vergaderde het gemeentebestuur in een van de kamers. In 1994 is het monumentale huis gesloopt en herbouwd in de 19de-eeuwse stijl.

Na de Boerensteeg en de Zeeweg komen we in de Oranje Weeshuisstraat.

Op huisnr. 5 het oude “Oranje Weeshuis” Het werd in 1869 gebouwd van het geld dat overbleef van een inzamelingsactie voor de aanschaf van een Statenbijbel voor Koning Willem III, als waardering voor zijn medeleven met de slachtoffers van de watersnoodramp in 1861 in de Bommelerwaard. Boven de voordeur afbeelding van twee weeskinderen met de Watersnoodbijbel (Statenbijbel uit 1702), die Koning Willem III op 22 maart 1862 ontving. Sluiting van het weeshuis in 1953.

Na het weeshuis komen we bij de “Oude Kerk”. Op de plaats waar nu de Oude Kerk staat stond rond 900 een kapelletje dat gewijd was aan de apostel Thomas, een discipel van Jezus Christus. Omdat de Zuiderzee nogal eens overstroomde, stond de kapel op een terp. Dit is te zien aan de kant van de Kerkstraat door de trap van 7 treden. Waarschijnlijk was het kapelletje van steen gebouwd en stonden er ook enkele stenen huizen. Waarschijnlijk is daardoor de naam ‘Huizen’ ontstaan.

Zo rond 1380 is men begonnen met de bouw van de huidige grote kerk.

De zogenaamde ‘kerkbomen’ aan de torenzijde. Er stonden 28 lindebomen.

Ze stonden 3 keer 7 in een driehoek. De driehoek staat voor de Drie-eenheid: God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De zeven was een heilig getal (de zeven traptreden). Diverse bomen zijn verdwenen voor de uitbreiding van het kruispunt en verbreding van de Havenstraat.

Na het Oude Raadhuisplein komen we in het agrarisch gedeelte van Huizen, hier staan nog veel (woon)boerderijen. De Wijgert Kooylaan met zijn typische bouwstijl. Wijgert Kooij was een Huizer architect die een stempel op deze wijk heeft gedrukt. Via o.a. de Eemnesserweg, Lieve de Keystraat, Jacob van Campenstraat en de Gooilandweg komen we bij de Randweg. Op de rotonde een model van de radio zendmasten van de Phohi, Philips Omroep Holland Indië, die hier van 1937 tot 1958 stonden.

Op de 2e staat een kunstwerk ter nagedachtenis aan de Gooische Stoomtram die hier van 15 april 1882 tot 4 oktober 1947 heeft gereden (goederenvervoer bleef tot 1958).

Via een smal (gras)pad tussen dennenbomen komen we op de Oude Blaricummerstraat. De oude weg van Huizen naar Blaricum. over diverse zandpaden komen we op de Tafelbergheide.

De Tafelberg is een opgeworpen heuvel. De heuvel heeft een hoogte van 36,4 meter boven NAP en is daarmee het hoogste punt van Het Gooi. Het was vermoedelijk een offerplaats. Nederlandse tafelbergen die als offerplaats gebruikt zouden zijn, worden gevonden op de Tafelbergheide tussen Huizen en Laren. Daar liggen de Tafelberg, Trapjesberg, Sijsjesberg, Eukenberg en Venus- of Leeuwenberg. Verder zijn er wellicht enkele verdwenen heuvels bij Hilversum geweest. Lopend op de Oud Blaricummerweg zien we links het revalidatiecentrum en mytylschool “De Trappenberg”. Dit was vroeger het “Kindersanatorium Crailo”. Hier zullen we bij het “Theehuis T-berg” nog een korte stop houden. Het theehuis is een leerproject voor mensen met een beperking. Hier worden we ontvangen door Johan Lankreijer en zijn medewerkers. Zij hebben ons snel van een drankje voorzien. We hebben nu ongeveer 18 km afgelegd.

Na de korte rusrpauze vervolgen van de Oud Blaricummerweg tot het einde. Rechts het landgoed “Oud-Bussum”. Het landhuis was kort na de Tweede Wereldoorlog het Hoofdkwartier van Z.K.H. prins Bernhard. Later ging het hoofdkwartier naar landgoed “De Zwaluwenberg” in Hilversum. We volgen de Oud Blaricummerweg en gaan over het viaduct van de A1 en vervolgen de Oud Blaricummerweg tot de Amersfoortsestraatweg. We zien links voor ons het bekende Hotel-Restaurant “Jan Tabak”. Jan Tabak (Jan Toeback) was de bijnaam van Jan Jacobszoon, een inwoner van Naarden en eigenaar van logement Sandberg. Jacobszoon exploiteerde oorspronkelijk een drankwinkel in Bussum in de periode na 1673. Logement Sandberg lag op een strategische locatie langs de route van de Hamburger Postkoets en stond bekend als 'Jan Tabak'. In 1813 werd Jan Tabak vernietigd door de Fransen. In 1826 werd een nieuwe Jan Tabak gebouwd op de huidige locatie aan de Amersfoortsestraatweg. In 1977 stopte de eigenaar met de exploitatie en in 1981 werd het gesloopt. Het huidige gebouw werd in 1983 gebouwd. Het einde van de wandeltocht is in zicht, via de Rembrandtlaan, Jan Steenlaan, Paulus Potterlaan, Brediusweg en de Prins Hendriklaan bereiken we na 22 kilometers het station. Aan het einde van de tocht wordt Willem door velen hartelijk bedankt, vergezeld door vele zoenen van de vrouwelijke deelnemers, voor het uizetten en begeleiden van deze mooie tocht. Hij zal deze dank overbrengen aan Ans, Cisca en Victor.

Nog even iets over het verslag van de IJburg Route. Hierin had ik mijn ongenoegen uitgesproken over het feit dat veel wandelaars voortijdig een andere route namen naar het station. Later bleek dat ze dat deden op voorspraak van de marsleider. Dit wist ik niet, daarom allen die zich te onrechte aangesproken voelen mijn excuses aanbieden.

Willem Deumer.

 

Fotoalbum 2018

Klik hier voor het fotoalbum van 2018

Facebook

Klik op het logo voor onze Facebook pagina

logo vrij4

Willem de Boer

reactivated

Ronald_adventure

ronald adventure shop

Ga naar boven